Abonnement

De reiniging van huisvuilcontainers vindt plaats op basis van vaste abonnementen die in beginsel worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Met inachtneming van een opzegtermijn van één maand kan op ieder gewenst moment het abonnement - schriftelijk of elektronisch - worden opgezegd.


Frequentie reiniging particulieren

De prijs en frequentie van reiniging van uw container is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.

LéVos kent hierbij de volgende frequentieverdeling :

Gemeente Krimpen a/d IJssel 
Frequentie: 24 x per jaar GFT-container (of Restafvalcontainer (dijklint)), volgens reinigingsschema
Prijs: € 19,50 per kwartaal

Frequentie: 12 x per jaar PMD-container, volgens reinigingsschema
Prijs: € 12,75 per kwartaal

Combinatie : 24 x per jaar GFT- container én 12 x per jaar PMD-container, volgens reinigingsschema
Prijs: € 28,00 per kwartaal

Gemeente Schoonhoven

Frequentie: 14 x per jaar GFT-container, volgens reinigingsschema
Prijs: € 18,50 per kwartaal
   


Betaling
De betaling van het abonnement geschiedt  via automatische afschrijving (incasso) bij vooruitbetaling per kwartaal te weten: 1e week januari, april, juli en oktober.

Prijzen voor reiniging in opdracht voor gemeentes, instellingen, stichtingen, bedrijven, etc. zijn op aanvraag. Op al onze handelingen zijn van toepassing onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nummer 24246449.